6. Розмір та форма винагороди управителя ФФБ

6.1. За здійснення управління коштами, переданими Управителю в управління, Довіритель сплачує Управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку визначені цим Договором. Розмір винагороди Управителя за управління майном Довірителя складає 4 % від суми коштів, переданих в управління. Вказана винагорода перераховується Довірителем одночасно з перерахуванням належних коштів в управління згідно Графіку внесення коштів, але при цьому зазначена винагорода сплачується окремим платежем на рахунок Управителя ФФБ.

6.2. Управитель ФФБ в межах діяльності з управління активами (коштами ФФБ), може на підставі відповідної заяви Довірителя надати йому послуги щодо зміни Об’єкта інвестування, уступки права вимоги за Договором про участь у ФФБ третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі в ФФБ.

За здійснення таких послуг Довіритель сплачує Управителю винагороду в порядку, визначеному у Договорі про участь у ФФБ, у розмірі:

  1. За оформлення зміни Об’єкта інвестування — у розмірі 1 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування за поточною ціною, що встановлена на день подання Довірителем заяви про оформлення операції зміни Об’єкта інвестування.
  2. За оформлення уступки (відступлення) права вимоги за Договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб – у розмірі 2 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування за поточною ціною, що встановлена на день подання Довірителем заяви про оформлення операції уступки права вимоги за Договором про участь у ФФБ.
  3. За оформлення відмови Довірителя від участі у ФФБ у розмірі – 4 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування за поточною ціною, що встановлена на день подачі заяви про відмову Довірителя від участі у ФФБ.
  4. За часткову виплату коштів з ФФБ у розмірі – 5 % від суми коштів, що повертається Довірителю.
  5. За видачу дубліката втраченого Договору — 200 гривень за кожен виданий дублікат.
  6. За видачу дубліката втраченого Свідоцтва та/або довідки про право Довірителя на набуття у власність Об’єкта інвестування — 100 гривень за кожен виданий дублікат.

Плату за додаткові послуги Довіритель вносить на відповідний рахунок Управителя до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій у готівковій або безготівковій формі.

6.3. Винагорода Управителю не сплачується, у разі відмови Довірителя від участі у ФФБ у зв’язку з невиконанням Управителем своїх зобов’язань та/або за умови виникнення ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій Забудовника, що можуть призвести до:

  • змін основних технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
  • погіршення споживчих властивостей об’єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;
  • зростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків;
  • збільшення строків будівництва більш ніж на 90 днів.

6.4. Управитель самостійно отримує на свою користь відсотки, нараховані банком на залишки по рахунках ФФБ, а також за власний рахунок несе витрати по утриманню банківських рахунків ФФБ.

6.5. Винагорода сплачується Довірителем у безготівковій формі на банківський рахунок Управителя, витрати по утриманню якого за власний рахунок несе Управитель.