Згідно зі Статутом ФК «Респект Будінвест» може здійснювати такі види діяльності на підставі

 • ЗУ № 978-IV від 19.06.2003 р. “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
 • ЗУ № 2664-III від 12.07.2001 р. “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
 • ЗУ № 3480-ІV від 23.02.2006 р. «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (нова редакція від 01.07.2021 р.);
 • ЗУ № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
 • ЗУ № 361-IX від 06.12.2019 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (нова редакція від 16.08.2020 р.).

Ліцензійних умов, цивільного та адміністративного кодексу:

 1. Залучати кошти довірителів для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснювати операції з нерухомістю.
 2. Купувати, набувати у власність акції, облігації, зобов’язання щодо цінних паперів, випущених будь-яким українським або іноземним юридичною особою або державою.
 3. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.
 4. Підбирати потенційних партнерів для укладання договорів та угод.
 5. Надавати супровід, юридичні консультації по вирішенню земельних питань, архітектурних проектів, висновків, погоджень архітектурної документації на всіх етапах будівництва.
 6. Купувати частку (частини) і брати участь у створенні та управлінні будь-якою юридичною особою, якщо інше не заборонено законодавством.
 7. Придбавати, відчужувати іншим способом, продавати, здавати або брати в оренду рухоме і нерухоме майно будь-якого виду (типу), включаючи право оренди та/або придбання земельних ділянок, будинків і споруд (або їх частини), які згідно із законодавством.
 8. Набувати майнові і немайнові права і забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.
 9. Виступати в ролі позивача і відповідача у будь-яких судах (загальних, господарських, адміністративних, третейських або міжнародних арбітражах), а також укладати мирові угоди.
 10. Видавати, підписувати, виконувати і дисконтувати векселі, коносаменти та інші документи, які можуть бути куплені і які можна поступитися.
 11. Об’єднуватися з будь-якими іншими юридичними особами в об’єднання підприємств, за договором про спільну діяльність, входити в промислово-фінансові групи.
 12. Створювати дочірні підприємства, філії і представництва на території України та інших держав відповідно до законодавства.

Законодавчі акти, що регламентують роботи з перепланувань:

 1. Стаття 100 Житлового Кодексу України.
 2. Закон України про основи містобудування ” від 16.11.1992 р. (Недотримання державних стандартів, норм і правил при проектуванні будівництві).

Послуги надаються фінансовою компанією.

Документи

Документація ФФБ (Фонд фінансування будівництва)

Договір уступки майнових прав на нерухомість

Виконання ліцензійних умов

Типові правила ФФБ Черемушки 2

Типові правила ФФБ Слобожанський квартал

Правила ФСС Слобожанський квартал (2017)

Правила ФСС Слобожанський квартал (нова редакція) 2019

Типові правила ФФБ Слобожанський квартал 2

Правила ФФБ Слобожанський квартал 2 (2018)

Правила ФФБ Слобожанський квартал 2 (нова редакція)

Внутрішні правила надання фінансових послуг

Аудиторський висновок

Аудиторський висновок 2016

Аудиторський висновок 2017

Аудиторський висновок 2018

Аудиторський висновок 2019

Аудиторское заключение 2020

Звіт 2019